Οι περισσότεροι κατασκευαστές τροφών & ειδών σκύλων επικαλούνται τους εκτροφείς για να δώσουν ώθηση στα προϊόντα τους. Εμείς στη MALTEZ PARADISE https://dogtrainer-dogtrainer.blogspot.com/ είμαστε οι ίδιοι εκτροφείς (Μαλινουά - Μπόξερ) με άδεια εκτροφής από τον ΚΟΕ και κατοχυρωμένη επωνυμία από την FCI http://www.fci.be/en/ . Αυτό για εσάς σημαίνει ότι μιλάτε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και στόχο έχουν το καλύτερο για τον σκύλο σας.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 78 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. 2104971424 6983425427 6948697167. Ωράριο: Δ-Σ 9:00 - 20:30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΒΑΡΟΣ.

small2-10 kg
Yorkshire Terrier, Dachshund, Shih Tzu, Miniature Schnauzer, Chihuahua, Pomeranian, Pug, Boston Terrier, Maltese, Miniature Pinscher, Cavalier King Charles Spaniel, West Highland White Terrier, Border Terrier, Lhasa Apso, Bichon Frise, Tibetan Terrier, Bolognese, Scottish Terrier, Papillon, Parson Russell Terrier
medium10-30 kgBeagle, Poodle, Cocker Spaniel, Bulldog, Pointer, Shetland Sheepdogs, Staffordshire Bull Terrier, Bull Terrier, Welsh Corgi (Pembroke), American Cocker Spaniel, English SpringerSpaniel, Whippet, Border Collie, Weimaraner, Shar-Pei, Dalmatian, Basset Hound, Brittany, Irish Setter, Vizsla
large30-50 kgLabrador Retriever, Golden Retriever, German Shepherd Dog, Boxer, Rottweiler, Bernese Mountain Dog, Doberman, Siberian Husky, Rhodesian Ridgeback, Akita, Hovavart, Giant Schnauzer, Dogue de Bordeaux
king sizeover 50 kgGreat Dane, English Mastiff, Newfoundland, Bullmastiff, Cane Corso, Saint Bernard, Leonberger, Irish Wolfhound, Neapolitan Mastiff, Pyrenean Mountain Dog, Pyrenean Mastiff, Central Asian Sheepdog