ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

        Αυξήστε κατα 10% - 20% την ποσότητα του φαγητού του σκύλου σας αν ζει σε εξωτερικό περιβάλον, λόγω του ψύχους.